Skip to content

TOTAL RUBIA TIR

TOTAL RUBIA TIR s technológiou Pro-Efficient

Ochrana motora schválená  profesionálmi na maximálnu účinnosť

Produkty TOTAL RUBIA TIR sú schválené výrobcami ťažkých vozidiel pre veľkú väčšinu jestvujúceho parku nákladných vozidiel a ťahačov s veľmi širokým pokrytím, od najnáročnejších motorov EURO VI po bežné motory EURO III. Technológia Pro-Efficient, vyvinutá výskumnými a vývojovými tímami spoločnosti Total, chráni a zvyšuje účinnosť profesionálnych motorov zabezpečením zníženého mechanického opotrebenia a predĺžením intervalov výmeny oleja. Poskytuje dlhšiu životnosť motora, menší výskyt porúch a nižšie náklady na údržbu. Inými slovami, zvýši sa efektivita a ziskovosť vášho podnikania.

Výhody používania olejov TOTAL RUBIA  s technológiou Pro-Efficient

  • Predĺženie doby bezporuchovej prevádzky a nižšie náklady na údržbu
  • Vynikajúca ochrana voči mechanickému opotrebeniu
  • Dlhšia životnosť motora
  • Nižšia spotreba oleja

Produkty TOTAL RUBIA TIR s technológiou Pro-Efficient vytvárajú silnú ochrannú vrstvu na kovových povrchoch, ktorá zabraňuje priamemu kontaktu medzi pohybujúcimi sa časťami motora, čím sa minimalizuje mechanické opotrebenie. Technológia Pro-Efficient vďaka presnej kombinácii výnimočne odolných molekúl voči opotrebeniu a modifikátorov viskozity pomáha udržiavať olejovú vrstvu neporušenú aj v extrémnych podmienkach, čím sa dosiahne predĺženie životnosti motora. 

Až o 81 % nižšie mechanické  opotrebenie v porovnaní s priemyselnými limitmi ACEA E4. *

* Test OM 646LA (opotrebenie vačky)

Olej TOTAL RUBIA TIR  s technológiou Pro-Efficient  bol vyvinutý v úzkej spolupráci s profesionálmi. Zvyšuje efektivitu a ziskovosť vášho podnikania zabezpečením vynikajúcej ochrany motora pre väčšinu  jestvujúceho parku nákladných vozidiel – od motorov Euro VI až po motory  Euro III.

TOTAL RUBIA TIR LOW SAPS RANGE

TOTAL RUBIA TIR STANDARD RANGE