Skip to content

TOTAL RUBIA OPTIMA

TOTAL RUBIA OPTIMA s technológiou Inno-Boost

Pripravený na ďalšiu  generáciu  motorových  technológií

Produkty TOTAL RUBIA OPTIMA poskytujú vynikajúcu ochranu motorov a systémov dodatočnej úpravy výfukových plynov s predĺženými intervalmi výmeny oleja. Sú určené aj pre najnovšie ekologickejšie motory.

Výhody používania olejov TOTAL RUBIA OPTIMA  s technológiou Inno-Boost

  • Predĺžená doba bezporuchovej prevádzky a nižšie náklady na údržbu
  • Prevyšujú špecifikácie API CK-4 a FA-4
  • Dlhšia životnosť motorového oleja
  • Výnimočná životnosť zariadení

Produkty TOTAL RUBIA OPTIMA s technológiou  Inno-Boost obsahujú presnú kombináciu silných antioxidačných molekúl. Tieto aktívne molekuly zabraňujú tvorbe radikálov a udržujú uhľovodíkové reťazce v neporušenom stave. Výsledkom je stabilná viskozita motorového oleja, pričom si olej uchová  svoje vlastnosti dlhší čas.

Zlepšenie až o 76 % v zvýšení viskozity oleja v porovnaní s priemyselnými limitmi  API CK-4. *

* Test Volvo T13 (zvýšenie viskozity KV 40, 300-360 h)

Olej TOTAL RUBIA OPTIMA  s technológiou Inno-Boost  je vyrobený a schválený pre motory najnovších technológií  a poskytuje vynikajúcu životnosť  motora s predĺženými intervalmi výmeny oleja.

TOTAL RUBIA OPTIMA.