Skip to content

TOTAL QUARTZ

TOTAL QUARTZ: VÁŠ MOTOR BUDE DLHŠIE AKO NOVÝ

Dnes navrhované a vyrábané motory sú kompaktnejšie, ako bývali predtým, a pritom dokážu poskytovať vyšší výkon. Preto sa viac zahrievajú a sú zaťažované vyšším tlakom, čo urýchľuje degradáciu oleja. Dôsledkom toho je väčšie trenie medzi kovovými časťami a vzrastajúce riziko predčasnej poruchy motora.

VÝROBNÉ TECHNOLÓGIE MOTOROVÝCH OLEJOV MÔŽU BYŤ RÔZNE

Spoločnosť Total venovala 15 000 hodín výskumu, testovaniu a vývoju oleja TOTAL QUARTZ ART (Age Resistance Technology = technológia spomaľujúca starnutie). ART predstavuje prelomovú inováciu, ktorá tým, že zvyšuje molekulárnu interakciu, umožňuje maximálnu ochranu motora.

OLEJ TOTAL QUARTZ S TECHNOLÓGIOU ART PONÚKA VÁŠMU MOTORU LEPŠIU OCHRANU
A TÝM SPOMAĽUJE JEHO STARNUTIE.

PREČO SI ZVOLIŤ OLEJ TOTAL QUARTZ
S TECHNOLÓGIOU ART?

OPTIMÁLNY CHOD
MOTORA

TOTAL QUARTZ s technológiou ART zvyšuje molekulárnu interakciu a tým maximálne zvyšuje odolnosť maziva proti oxidácii a zabraňuje tvorbe usadenín. Váš motor preto starne pomalšie.

DOKONALEJŠIA OCHRANA PRI
EXTRÉMNYCH TEPLOTÁCH

TOTAL QUARTZ poskytuje vášmu motoru dokonalejšiu ochranu aj pri extrémne vysokých alebo nízkych teplotách.

AŽ O 4 %** VYŠŠIA
ÚSPORA PALIVA

Menšie trenie medzi pohyblivými časťami motora znižuje straty energie a umožňuje dosiahnuť vyššiu úsporu paliva. Nižšia spotreba tiež prináša zníženie emisií.

* V porovnaní s platnými hodnotami odvetvových testov.
** V porovnaní s výsledkami platných testov vykonaných s olejom TOTAL QUARTZ INE DYNAMICS 0W-20.

PODROBNEJŠIE O TECHNOLÓGII ART

Technológia ART predstavuje prelomovú inováciu, ktorú vyvinuli naši inžinieri. Zvyšuje interakciu medzi molekulami oleja a tým vytvára supermolekulárnu štruktúru. Táto štruktúra priaznivo ovplyvňuje kvalitu ochranného olejového filmu, ktorý potom lepšie odoláva extrémnym teplotám, tlaku aj tvorbe usadenín. TOTAL QUARTZ s technológiou ART chráni všetky súčasti vášho motora.

TOTAL QUARTZ: PRODUKTOVÝ RAD VHODNÝ PRE VŠETKY VAŠE POŽIADAVKY

Pre každý motor do každej prevádzky existuje olej TOTAL QUARTZ. Neviete, ktorý si zvoliť? Pozrite si náš produktový rad a vyberte si ten, ktorý je pre váš motor najvhodnejší.

Pozrite si naše výrobky
NAJČASTEJŠIE OTÁZKY
Viac informácií