Skip to content

Produkty

Aromatické uhľovodíkové rozpúšťadlá

Aromatické uhľovodíkové rozpúšťadlá

Vynikajúca rozpúšťacia sila, dobrá kompatibilita s polymérmi, na mnohé aplikácie