Skip to content

Rozpúšťadlá

Izoparafinické rozpúšťadlá: rad ISANE®

Izoparafinické rozpúšťadlá: rad ISANE®

Vysoký stupeň čistoty, veľmi slabý alebo žiadny zápach, nízke povrchové napätie.

Aromatické uhľovodíkové rozpúšťadlá

Aromatické uhľovodíkové rozpúšťadlá

Vynikajúca rozpúšťacia sila, dobrá kompatibilita s polymérmi, na mnohé aplikácie