Skip to content

Teplonosné oleje

NEVASTANE HTF

Teplonosná kvapalina určená pre uzatvorené okruhy s max. objemovou teplotou média 300 °C (max. teplota olejového filmu 330 °C) bez prístupu vzduchu.

NEVASTANE HTF je odporúčaný produkt pre vyhrievacie okruhy v potravinárskom a farmaceutickom priemysle. Na vykurovanie obytných a priemyselných priestorov, výrobu pary, ohrievanie vody, vyhrievanie teplých kúpeľov, autoklávov, reaktorov, pecí, lisov, sušiacich tunelov, formovacích strojov, termoreguláciu skladových kontajnerov atď…

SERIOLA 1510 

Teplonosná kvapalina na báze minerálnych olejov určená na prenos tepla tak v priemysle, ako aj v domácnostiach, pri výrobe pary a ohreve vody, pre horúce kúpele, sterilizátory, reakčné nádoby, vysoké pece, lisy, tunelové sušičky, vstrekovacie stroje, klimatizácie a riadenie teploty v skladovacích a výrobných priestoroch (cementárne, papierne, drevospracujúci priemysel).

  • ISO 6743/12 L-QC
  • DIN 51502 L

SERIOLA ETA 32, 100

Teplonosná kvapalina na báze minerálnych olejov určená na prenos tepla,  tak v priemysle, ako i v domácnostiach, pro horúce kúpele, sterilizátory, reakčné nádoby, vysoké pece, lisy, tunelové sušičky, vstrekovacie stroje, klimatizácie a riadenie teploty v skladovacích a výrobných priestoroch (cementárne, papierne, drevospracujúci priemysel), výrobu pary a ohrev vody. V porovnaní s bežnými teplonosnými kvapalinami má výbornú odolnosť proti tepelnému krakovaniu.

  • ISO 6743/12 L-QC
  • DIN 51502 L
  • SERIOLA ETA 32 splňuje požiadavky Francúzskeho zdravotného ústavu pre ohrev pitnej vody