Skip to content

Procesné oleje

TORILIS 15 - 500

Čisté minerálne oleje používané ako procesné oleje v celom rade priemyselných odvetví: guma, plasty, textil, koža, spracovanie a výroba tlačiarenských atramentov. Používajú sa aj ako látky proti ľpeniu nečistôt a prachu. Veľmi vhodný na miešanie vďaka úzkemu rozpätiu destilácie.

FINAVESTAN 8 15, 22, 32, 40, 68, 100

Biele medicinálne oleje farmaceutickej kvality, vyvinuté pre nasledujúce odvetvia: farmácia (pomocné látky), kozmetika (základná surovina), plasty (plastifikátor PS a ďalších polymérov, na obalové materiály potravín), potravinárstvo (v súlade s platnou legislatívou). Veľmi vysoká miera čistoty. Bez zápachu, chuti a farby. Neobsahujú síru ani aromatické uhľovodíky.

Použitie týchto olejov podlieha platnej legislatíve v mieste použitia. NSF 3H, splňuje požiadavky nasledujúcich noriem:

  • European Pharmacopoeia, najnovšie vydanie
  • British Pharmacopoeia, BP 2001
  • French Pharmacopoeia Française, 10. vydanie
  • US Pharmacopoeia, najnovšie vydanie
  • US FDA, 21 CFR 172.878 a 21 CFR 178.3620(a), biely minerálny olej
  • Európska smernica 2011/10/CE (nahradzuje smernice 2007/19/EC, 2004/19/EC a 2002/72/EC pre plastické materiály a materiály určené pre náhodný styk s potravinami)