Skip to content

Plastické mazivá

NEVASTANE XMF 00, 0, 1, 2

Viacúčelové vysokotlakové plastické mazivá, vhodné pre náhodný kontakt s potravinami. Založené na komplexe hlinitých mydiel, bielych minerálnych olejov a vybraných aditív. Vyvinuté ako nové biele viacúčelové mazivá pre vysoké výkony v prítomnosti vody za extrémnych tlakových výkonov pre stupne 1 a 2. Odporúčané pre množstvo najrozličnejších aplikácií na použitie v náročných podmienkach potravinárskeho a nápojového priemyslu: zaťažované prevodovky a ložiská, baliace a plniace stroje atď. Široké rozpätie pracovných teplôt: -20 °C až +150 °C.

  • NSF H1
  • Kosher
  • Halal
  • ISO 21469
  • ISO 6743-4 HM

NEVASTANE XS 80, 320

Vysokovýkonné vysokotlakové plastické mazivá, vhodné pre náhodný kontakt s potravinami. Založené na komplexe kalcium sulfonátového mydla, syntetických základových olejov a vybraných aditív. Vyvinuté pre množstvo najrozličnejších aplikácií v rámci potravinárskeho a nápojového priemyslu, vykonávaných pri nízkych alebo vysokých teplotách (-40 °C až +180 °C) v prítomnosti vody: ložiská, sterilizátory, mraziace tunely, ložiská v peciach.

  • NSF H1
  • ISO 21469

Tento výrobok sa dodáva tiež v praktických kartušiach systému Lube Shuttle.

Viac informácií