Skip to content

Kompresorové oleje

LUNARIA SH 46, 68

Plne syntetický olej na báze PAO pre čpavkové (R 717) chladiace kompresory. Syntetické základové oleje a špeciálne vybrané aditíva  zabraňujú usadzovaniu kalov (reakcia medzi olejom a čpavkom). Nízky bod tuhnutia  zabraňuje riziku lokálneho zamrznutia oleja vo výparníku, výborná schopnosť výmeny tepla. Teplota odparu > -50 °C.

  • NSF H1
  • ISO 6743-3 DRA
  • APV
  • Gram, Bock
  • J & E Hall
  • Grasso
  • Howden
  • Sabroe
  • York