Skip to content

Plastické mazivá a údržba

Plastické mazivá

Obsiahly rad plastických mazív s vybranými mydlovými spevňovadlami, obsahujúci minerálne i syntetické základové oleje vrátane mazív pre špeciálne aplikácie.

Naša ponuka plastických mazív:

  Kompletný rad minerálnych i syntetických olejov na údržbu strojov a zariadení.

Naša ponuka údržbových olejov: