Skip to content

Plastické mazivá

Plastické mazivá

Obsiahly rad plastických mazív s vybranými mydlovými spevňovadlami, obsahujúci minerálne i syntetické základové oleje vrátane mazív pre špeciálne aplikácie.

Naša ponuka plastických mazív: