Skip to content

Rezné emulzie

LACTUCA LT 3000

Makro emulzia na obrábanie zliatin medi a uhlíkových ocelí (neželezné a nízkouhlíkové ocele). Veľmi jednoduché použitie, nariedenie s čistou, príp. upravenou vodou.

ISO -L MAA

LACTUCA WBA 5400

Makro emulzia pre viacúčelové použitie na široké spektrum kovov (obrábanie železných i neželezných kovov). Mimoriadne vhodná pre náročné obrábanie. Veľmi jednoduché použitie, nariedenie s čistou, príp. upravenou vodou.

ISO -L MAB

SPIRIT WBF 7200

Makro emulzia pre náročné obrábanie širokého spektra kovov (obrábanie železných i neželezných kovov, tvrdej ocele, oceľových zliatin, nehrdzavejúcich ocelí, titanu, hliníka a jeho zliatin). Veľmi jednoduché použitie, nariedenie s čistou, príp. upravenou vodou.

ISO -L MAF

SPIRIT WBF 5400

Viacúčelová mikro emulzia pre použitie na široké spektrum kovov (obrábanie železných i neželezných kovov). Určená predovšetkým pre náročné obrábanie. Veľmi dobré výsledky pri plochom, valcovom a excentrickom brúsení. Veľmi jednoduché použitie, nariedenie s čistou, príp. upravenou vodou.

ISO -L MAE

VULSOL MSF 5200

Syntetická rezacia kvapalina na brúsenie železných a tvrdých kovov, mimoriadne vhodná na brúsenie valcov. Veľmi jednoduché použitie, nariedenie s čistou, príp. upravenou vodou.

ISO -L-MAG