Skip to content

Softvér pre správu olejového hospodárstva

Organizácia údržby a mazania je náročná a komplexná úloha. Je potrebné zohľadniť jednotlivé procesné kroky, zariadenia, nástroje, mazivá, servisné intervaly, pracovnú silu a ďalšie.

Výhody pre vás:

  • Zjednodušíte riadenie údržby a zvýšite efektivitu a úspory. 
  • Sledujete všetky operácie v jednej aplikácii, ktorá obsahuje všetky mazacie parametre a analýzy.
  • Vykonávate dokumentáciu mazania a kritických bodov a podporujete riadenie kvality a bezpečnosti.
  • Softvér sprevádzkujete ľahko a rýchlo nastavením požadovaných parametrov a vďaka vyškoleniu naším personálom.

3 verzie TIG XP5:

  • všeobecná údržba,
  • potravinársky priemysel
  • kovovýroba.