Skip to content

Analýzy priemyselných olejov

Olej je ukazovateľom technického stavu Vášho zariadenia. Kvalita a presnosť analýz ANAC INDUS poskytuje významné výhody v oblasti zvýšenia produktivity a zníženia nákladov na mazanie a údržbu strojov:

  • Sledovanie technického stavu strojov a stavu maziva bez nutnosti rozoberania alebo odstávky stroja,
  • Zisťovanie anomálií: predčasné opotrebovanie častí strojov, znečistenie oleja vodou, prachom atď.
  • Nižšia spotreba maziva vďaka dlhšiemu intervalu jeho výmeny.

Úplná ponuka pre všetky Vaše priemyselné aplikácie

  • ANAC INDUS: pre analýzy priemyselných olejov.
  • ANAC COOLANT: pre analýzy chladiacich kvapalín.
  • ANAC GAS: pre analýzy olejov priemyselných plynových motorov.
  • ANAC EXPERT: pre analýzy olejov použitých v prevodovkách, v mechanických častiach vozových parkov, a v leteckých piestových motoroch.

   

Osobné poradenstvo

Naši špecialisti Vám môžu poradiť, ktorý z analytických programov je najvhodnejší práve pre Vaše zariadenie a podmienky, v ktorých ho prevádzkujete. Naše analýzy sú najlepšou cestou k efektívnej zmene z reaktívneho prístupu na údržbu (ktorý môže byť veľmi nákladný) k proaktívnemu prístupu, ktorý je efektívnejší a menej nákladný.

Jednoduché a efektívne služby

Na vyžiadanie Vám dodáme úplnú analytickú súpravu obsahujúcu nádoby, nálepky, informačné listy a predtlačené obálky. S aplikáciou na riadenie údržby TIG XP 5 môžete priamo prepojiť výsledky Vašej analýzy, takže môžete sledovať históriu strojov a plánovať údržbárske práce.

brožura ANAC INDUS

Objavte web ANAC