Skip to content

Oleje pre piestové motory

Minerálne oleje (aditivované) pre piestové letecké motory obsahujúce disperzantné aditíva

Aditivované minerálne oleje vysokej kvality obsahujúce disperzantné aditíva. Vhodné tiež pre piestové letecké motory pracujúce v ťažkých a veľmi ťažkých podmienkach 

  • AERO D 80 – SAE J 1899, grade 40; 
  • AERO D 100 – SAE J 1899, grade 50; 
  • AERO D 120 – SAE J 1899, grade 60
  • AERO XPD 100 – SAE J 1899, grade 50 (k dispozícii aj XPD 80 a XPD 120)  – Tento olej už obsahuje aditívum LYCOMING LW 16702.  Schválené: FAA AD-80-04-03R2 par.b1.( nie je nutná dodatočná aditivácia). Lepšia antikorózna ochrana.

Čisto minerálne oleje pre piestové letecké motory bez obsahujúcich disperzantných aditív

Čisto minerálne oleje určené pre piestové letecké motory pracujúce v normálnych podmienkach,  alebo pre zábeh motorov. Vhodné tiež pre historické lietadlá a lietadlá z 1. a 2. svetovej vojny.

  • AERO 80 – SAE J 1966, grade 40;
  • AERO 100 – SAE J 1966, grade 50;
  • AERO 120 – SAE J 1966, grade 60

Viacstupňové oleje (multigrade) pre piestové letecké motory.

Čiastočne syntetické oleje pre moderné letecké motory a motory pracujúce v náročných klimatických podmienkach. Tieto oleje obsahujú aditíva  typu LW 16702.  Schválené: Schválené: FAA AD-80-04-03R2 par.b1.(nie je nutná dodatočná aditivácia )

  • AERO DM  15W50– SAE J 1899, grade 15W50 schválené.  Lycoming 301F, Teledyne Continenta
  • AERO DM  20W60– SAE J 1899, grade 20W60 schválené.  Lycoming, Teledyne Continental