Skip to content

Zlaté pravidlá Totalu

Zlaté pravidlá Totalu

Bezpečnosť je našou prioritou. V našich rozmanitých profesiách sa vyskytujú riziká najrozličnejšej povahy. Našou spoločnou povinnosťou je teda chrániť každého jednotlivca na jeho pracovisku.

Aby sme dokázali patrične zvládnuť riziká špecifické pre jednotlivé činnosti, boli na základe skúseností stanovené základné pravidlá. Týkajú sa situácií, s ktorými sa v miestach ťažby, výroby, rafinácie, v chemických závodoch, pri distribúcii, zásobovaní, skladovaní a preprave stretávame najčastejšie.

Rešpektovanie týchto pravidiel je kľúčovým prvkom prevencie nehôd v spoločnosti TOTAL a u našich dodávateľov.

Zlaté pravidlá Totalu

Dvanásť zlatých pravidiel Totalu.