Skip to content

Stop Card

Stop Card

Projekt „Stop Card“ znamená nebyť ľahostajný voči svojmu okoliu na pracovisku a predovšetkým bez obáv vyjadriť svoje názory týkajúce sa bezpečnosti.

Je známe, že riziká na pracovisko bývajú často podceňované. A práve bezpečnosť osôb, zariadenia alebo životného prostredia sa stala základom našej spoločnej stratégie.

Všetkým úrazom možno predchádzať, a to vďaka vlastnej sebakontrole a všímavosti voči okoliu. Tento projekt dáva všetkým zamestnancom spoločnosti Total vrátane externých pracovníkov právomoc a zodpovednosť na to, aby mohli bez rizika postihu zastaviť akúkoľvek činnosť, správanie alebo situáciu na pracovisku Totalu, ktorú nebudú považovať za bezpečnú, alebo ak sa budú domnievať, že dané podmienky by mohli viesť k nehode.

Každý zamestnanec alebo pracovník spoločnosti Total má dispozícii svoju vlastnú kartu s jasne vyznačenými krokmi a postupom, ako pri takejto situácii správne konať.

Stop Card je pre každého cestou, ako sa zapojiť do boja za bezpečnosť pre všetkých!