Skip to content

Karty bezpečnostných údajov

Karty bezpečnostných údajov

V Kartách Bezpečnostných údajov nájdete súbor informácií (bezpečnostných, ekologických, toxikologických, právnych...) ohľadne zaobchádzania s nebezpečnými chemickými látkami.

Karty bezpečnostných údajov k našim produktom sú k dispozícii Safety Data Sheets.

Pre dalšie informácie nás neváhajte kontaktovať.