Skip to content

HSEQ - Zdravie - Bezpečnosť - Životné prostredie - Kvalita

HSEQ

Spoločnosť Total považuje bezpečnosť prevádzkových činností, ľudské zdravie, rešpekt voči životnému prostrediu a spokojnosť zákazníkov za svoje hlavné priority.

Divízia ENCO &CEI vyhlasuje, že si želá rešpektovať hodnoty a princípy obsiahnuté v Kódexe správania a Charte skupiny Total, týkajúce sa zdravia, bezpečnosti, životného prostredia a kvality.

Záväzok divízie ENCO & CEI