Skip to content

Trvalo udržateľný rozvoj

Trvalo udržateľný rozvoj

Trvale udržateľný rozvoj – naša zodpovednosť

Rad výrobkov, ktorý vznikol a vzniká v rámci programu Total Ecosolutions, je navrhnutý tak, aby pomohol našim zákazníkom sústavne zlepšovať energetickú efektivitu a znižovať vplyv výroby na životné prostredie. 

Predĺženie životného cyklu výrobku môže značne vylepšiť jeho udržateľnosť a zmierniť daň, ktorú si vyžiada na životnom prostredí. Pokiaľ dôjde k zásahu do vozovky vo vhodnom momente, môže výrobok určený na predĺženie životnosti alebo oživenie, značne predĺžiť celkovú životnosť vozovky.  

Skupina TOTAL sa venuje neustálemu výskumu nových produktov s dlhšou životnosťou. Jedným z výsledkov tohto snaženia je aj spojivo ECO². Asfalt navrhnutý špeciálne pre teplé asfaltové zmesi, ktorý umožňuje zníženie teploty pri výrobe a kladení asfaltových zmesí, v závislosti od použitého spojiva, až o 40 °C, v porovnaní s horúcimi asfaltovými zmesami. 

Cesty a diaľnice sú najzákladnejším a najfrekventovanejším stavebným kameňom nákladnej a osobnej dopravy a majú významnú úlohu v integrácii ekonomických aktivít do bežného života. Na asfalty a asfaltové zmesi, ktoré sa pri stavbe vozoviek používajú, sa často nazerá ako na primitívne nesofistikované materiály. Opak je však pravdou. Práve asfalty prinášajú inovatívne riešenia globálnych problémov spoločnosti, ako sú napr. bezpečnosť v cestnej doprave, integrácia dopravných ciest do mestského a vidieckeho krajinného prostredia a znižovanie dosahu výstavby vozovky na životné prostredie pomocou rastúceho trendu v používaní recyklovateľných materiálov.