Skip to content

STELOX

Stelox

Oxidovaný asfalt pre priemyselné aplikácie

STELOX je asfalt, ktorý vzniká procesom vháňania vzduchu do bežného destilačného asfaltu pri vysokých teplotách (220–250 °C), čím asfalt dosahuje odolnosť proti vysokým teplotám a zvýšenú elasticitu pri nižších teplotách. To z neho robí ideálny materiál pre tesniace a zálievkové hmoty.  

Oblasť použitia výrobkov STELOX sú predovšetkým strešné a izolačné asfaltové pásy, asfaltové lepidlá a laky. Ďalšími aplikáciami týchto asfaltov sú napr. izolácie a ochranné materiály v elektrickom sektore. STELOX v blokoch sa využíva predovšetkým ako spojovacia vrstva jednotlivých izolačných membrán na stavbe. 

Karty bezpečnostných údajov k tomuto výrobku sú k dispozícii pod týmto odkazom.

Neváhajte kontaktovať naše technické oddelenie, aby ste našli najvhodnejšie riešenie alebo zistili viac informácií o rade STELOX. 

Vlastnosti radu 

  • Asfalt vhodný najmä na výrobu asfaltových izolačných pásov a lepeniek.
  • Dodávame v širokej palete gradácií.
  • Výrobok je v súlade s ČSN EN 13304.
  • Dodávame v horúcom stave v cisternách a vo forme studených skladovateľných blokov.

Presné špecifikácie radu STELOX nájdete v našom Prehľade asfaltových výrobkov.