Skip to content

Výskum

V Európe má Skupina Total tri výskumné centrá zaoberajúce sa vývojom a skúšaním nových druhov asfaltov. Najväčším z nich je centrálne laboratórium CReS (v Lyone, Francúzsko) a ďalej sú to vývojové strediská Preston (Veľká Británia) a Brunsbüttel (Nemecko). Všetky tieto strediská majú bohaté skúsenosti s vývojom spojív pre rôzne európske trhy. Vybavenie modernými technológiami a zariadeniami umožňuje našim technológom pracovať na inovatívnych riešeniach, ktoré sú odpoveďou na stále sa zvyšujúce nároky na vlastnosti asfaltu na slovenskom a európskom trhu.

Bitumen1
Bitumen3
Bitumen2

Vývoj je koordinovaný, na základe pravidelných stretnutí s predstaviteľmi technologických centier v Lyone, Prestone a Brunsbütteli, centrálne z Paríža. Tu sú zdieľané nové technické poznatky a skúsenosti tak, aby bolo možné kontinuálne pracovať na vývoji pokročilých produktov v rámci trvalo udržateľného vývoja, vychádzajúceho z miestnych podmienok.

Bitumen4

Neustály vývoj pokladáme za absolútnu alfu a omegu udržateľnosti a trvanlivosti všetkých našich produktov. S majoritnými akcionármi a nezávislými výskumnými orgánmi sa podieľame na projektoch s cieľom rozšírenia povedomia odbornej aj laickej verejnosti o dôležitosti týchto faktorov. Komunikácia so zákazníkmi a technická podpora sú základom udržania kultúry neustáleho vývoja.