Skip to content

Referencie

Spoločnosť Total je už desiatky rokov synonymom kvality na trhu s asfaltovými spojivami, a toto tvrdenie môže podložiť celým radom úspešných projektov v tých najnáročnejších podmienkach. Celosvetovým synonymom kvality je v tomto prípade najmä polymérom modifikovaný asfalt Styrelf, ktorý dlhé roky úspešne odoláva zaťaženiam lietadiel, ťažkých nákladných vozidiel a pretekárskych automobilov.

Referencie pokládok v extrémnych podmienkach na celom svete

  • Rozšírenie diaľnice A8 vo Francúzsku (6 jazdných pruhov vo 2 smeroch) - 30 000 t asfaltu rozdeleného medzi 3 rôzne produkty (Modulotal 10/20, Azalt 20/30 a STYRELF 25/55-65). 
  • Tunely na diaľnici A8, kde bolo v dôsledku rozhodnutia o úsporách nákladov  na osvetlenie vo vnútri tunelov,  použité a položené bezfarebné spojivo Kromatis. 
  • Prvá skúšobná pokládka Azalt ECO2, v roku 2009, umožňujúca znížiť teplotu pri kladení až o 40 °C, v závislosti od spojiva. Trať je pravidelne sledovaná, a aj po 5 rokoch, je stav vozovky rovnaký, ako stav vozovky kladanej bežnou metódou na rovnakom mieste a za  horúceho počasia.

Referencie niektorých významnejších pokládok v ČR a SR

  • Projekt PRIBINA (projekt PPP - rýchlostná cesta R1 Nitra – Tekovské Nemce) – 51,6 km s minimálnou plánovanou údržbou počas 30 rokov (2009–2039)
  • R7 VYSOČANY – MÚK (2008– 2009) 
  • I/28 DOBROMĚŘICE – ODOLICE (2009–2010)
  • ÚSTECKÝ KRAJ. CHOMUTOV. REK. V ÚSEKU I/13 - PERŠTEJN - VEJPRTY, CESTA II/219, III/22310 (2008–2010)
  • OBCHVAT LOUNY – cesta I/7 a cesta I/28 (1997–2001) 
  • I/9 rekonštrukcia Zahrádky - Ramš
  • Preložka cesty I/9 – MÚK Sosnová