Skip to content

O nás

O nás

TOTAL S.A. je jednotkou v dodávkach asfaltov na francúzskom trhu a partnerom stavebných firiem pri tretine prác uskutočňovaných na francúzskom území.  

Pobočka TOTAL Česká republika s.r.o. a TOTAL Slovensko patrí vďaka viac než 20-ročným skúsenostiam k popredným výrobcom vysokokvalitných asfaltových spojív na českom  a slovenskom trhu. Ponúkame širokú paletu produktov predstavujúcich trvale udržateľné a trvanlivé asfalty, ktoré umožňujú zníženie pracovných a výrobných teplôt. 

Sústavným vývojom a inováciami, ktoré sledujú aktuálne trendy na trhu neustále rozširujeme portfólio našich produktov. Tento postup je podporovaný našimi výskumnými strediskami v Solaize pri Lyone, v Brunsbütteli pri Hamburgu a v Prestone. 

Vďaka vyberaným zdrojom ropy, výkonným výrobným zariadeniam a kompetentným spolupracovníkom zaručujeme vysokú kvalitu a včasné dodanie našich produktov. K nášmu výrobnému programu patrí okrem asfaltových spojív využiteľných tak pre cestné, ako aj pre priemyselné aplikácie, tiež rad špeciálnych výrobkov s upravenými vlastnosťami pre zvláštne oblasti využitia. Z rafinérií v Leune a Schwedte, rovnako ako z našich výrobných jednotiek v Brunsbütteli, Webau a v Kouřimi pri Kolíne sme schopní včas realizovať dodávky v horúcom stave v cestných alebo železničných cisternách, RTC kontajneroch, prípadne blokoch za studena balených do PE-fólie či vo forme granulátu. 

Kľúčom k úspechu je pre nás efektívny vývoj asfaltov v spolupráci s našimi zákazníkmi. Ponúkame technickú podporu a poradenstvo pri aplikácii súčasných a inovatívnych technológií. Na základe skúseností z praxe sa snažíme optimalizovať ponuku produktov a dodať našim zákazníkom najvhodnejší produkt balený a dodaný pre nich ideálnym spôsobom.  

Snažíme sa trvalo zlepšovať bezpečnosť vo svojich výrobných závodoch, znižovať zvukové a pachové emisie v rámci minimalizácie vplyvu našich výrobných jednotiek na obyvateľov susedných pozemkov a investujeme značné úsilie do prevencie zníženia rizík pri preprave asfaltu.