Skip to content

Kontrola kvality našej výroby

Kontrola kvality našej výroby

V rámci pridanej hodnoty našich produktov a technickej podpory, ktorú považujeme za jeden zo základných stavebných kameňov nášho pôsobenia na stredoeurópskom trhu, sme sa rozhodli pravidelne zverejňovať dáta z analýz našich spojív.