Skip to content

REGENIS

Regenis

Špeciálne oživovače na asfaltovej báze, ktoré umožňujú pridať vyššie množstvo R- materiálu pri recyklácii vozovky za studena aj za horúca.

Recyklácia zostarnutých a poškodených vrstiev vozoviek je technológiou, ktorá sa začína presadzovať aj v strednej Európe. Vzhľadom na nutnosť tohto riešenia, ktoré je voľbou ekonomickou a chrániacou životné prostredie, vyvinula skupina Total špeciálne pre tieto účely rad rejuvenátorov REGENIS.  

Chemické zloženie výrobku zodpovedá potrebám recyklácie a oživený asfalt získava opäť vlastnosti nového spojiva. REGENIS je tiež dôležitým prvkom pri homogenizácii zostarnutého a nového asfaltu. 

Karty bezpečnostných údajov k tomuto výrobku sú k dispozícii pod týmto odkazom

Neváhajte kontaktovať naše technické oddelenie, aby ste našli najvhodnejšie riešenie alebo zistili viac informácií o rade REGENIS. 

Vlastnosti radu:

  • Oživuje zoxidovaný a zostarnutý asfalt v R- materiáli miešaním asfaltovej zmesi  a predlžuje životnosť vozovky.
  • Umožňuje pridanie R- materiálu v množstvách presahujúcich 50 % => ekonomická úspora.
  • V prípade záujmu o špecifikácie výrobkov radu REGENIS® nás neváhajte kontaktovať.