Skip to content

KROMATIS

KROMATIS

Bezfarebný asfalt určený na farebné úpravy pozemných komunikácií

V rámci trvalej snahy o zvýšenie bezpečnosti pri premávke na pozemných komunikáciách a zlepšenie štandardu kvality života v mestskom prostredí vyvinula spoločnosť TOTAL rad bezfarebných syntetických spojív KROMATIS. 

Použitie výrobku KROMATIS znižuje náklady na verejné osvetlenie, zvyšuje pozornosť vodiča a zlepšuje celkový estetický dojem z vozovky. 

Rad KROMATIS umožňuje použitie širokej palety farieb pre rôzne účely použitia, ako sú napríklad: 

  • svetlejšie vozovky v cestných tuneloch,
  • spomaľovanie dopravy – kruhové objazdy, smerové ostrovčeky, prechody pre chodcov,
  • parkovacie domy,
  • jazdné pruhy vyhradené pre autobusy – cyklistické pruhy – oblasti na trávenie voľného času,
  • školské dvory,
  • športové a detské ihriská.
AZALT OXID ŽELEZITÝ
3%
     
PIGMENTAL OXID ŽELEZITÝ
2%
OXID CHROMITÝ
2%
   
KROMATIS OXID ŽELEZITÝ
2%
OXID CHROMITÝ
2%
OXIID TITANIČITÝ
2%
BLUE 100
2%

Karta bezpečnostných údajov k tomuto výrobku je k dispozícii pod týmto odkazom

Neváhajte kontaktovať naše technické oddelenie, aby ste našli najvhodnejšie riešenie alebo zistili viac informácií o rade KROMATIS. 

Vlastnosti radu:

Rad KROMATIS  je asfalt modifikovaný polymérmi a zároveň aditivovaný, čo mu dáva rovnaké vlastnosti, ako štandardným čiernym asfaltom:

  • doby miešania sú rovnaké ako pri bežnom asfalte,
  • reologické vlastnosti sú rovnaké ako pri bežnom asfalte,
  • výborná mechanická odolnosť,
  • výborné adhézne vlastnosti medzi spojivom a kamenivom.

V prípade záujmu o špecifikácie výrobkov radu KROMATIS nás neváhajte kontaktovať