Skip to content

AQUALT

AQUALT

Spojivo vyvinuté špeciálne na výrobu asfaltových emulzií v cestnom staviteľstve a pri ochrane vodných diel.  

Všetky spojivá radu AQUALT sú základným stavebným kameňom pri výrobe vysokohodnotných asfaltových emulzií. 

AQUALT sa používa pri výrobe asfaltových emulzií pre cestné staviteľstvo a ako asfalt na rôzne iné účely, najmä údržbu vozoviek:  

  • nátery a postreky vozoviek (väčšinou viacvrstvové),
  • kalové vrstvy a mikrokoberce,
  • penoasfalty,
  • impregnácie, spojovacie postreky,
  • studené asfaltové zmesi, skladovateľné voľne ložené,
  • kamenivo obalené asfaltovou emulziou (GE).

Výber najvhodnejšieho spojiva z radu AQUALT, závisí od Vášho zamýšľaného použitia asfaltu a od špecifikácií, ktoré musíte splniť.  

Karty bezpečnostných údajov k tomuto výrobku sú k dispozícii pod týmto odkazom

Neváhajte kontaktovať naše technické oddelenie, aby ste našli najvhodnejšie riešenie alebo zistili viac informácií o rade AQUALT. 

Vlastnosti radu

  • Široko použiteľný produkt stabilnej kvality na výrobu asfaltových emulzií.
  • Vlastnosti výrobku sú v súlade s požiadavkami ČSN EN 12 591.
  • Znížené množstvo soli spôsobuje jednoduchšiu emulzifikáciu a silnú adhéziu.
  • Špecifikácie výrobkov radu AQUALT je možné nájsť v Prehľade asfaltových výrobkov.