Skip to content

Cestné asfalty

Azalt

Azalt

Rad AZALT je vhodný na výrobu najmä horúcich a teplých asfaltových zmesí.

Modulotal

Modulotal

Tvrdý asfalt na výrobu asfaltových zmesí v cestnom a pozemnom staviteľstve.

Styrelf

Styrelf

Riešenie pre dopravou a klimaticky extrémne zaťažené vozovky. 

KROMATIS

Kromatis

Bezfarebný asfalt určený na farebné úpravy pozemných komunikácií. 

Regenis

Regenis

Špeciálne oživovače na báze asfaltu pre horúcu a studenú recykláciu vozovky.

AQUALT

Aqualt

Používa sa nielen pri výrobe asfaltových emulzií pre cestné staviteľstvo. 

ECO²

ECO²

Moderný asfalt, ktorý šetrí životné prostredie a náklady pri výrobe a kladení.