Skip to content

Mazivá s nízkymi emisiami

Produkty Low SAPS od TOTAL Lubrifiants vychádzajú v ústrety potrebám najmodernejších motorov tak, že umožňujú ich systémom pre následnú úpravu výfukových plynov pracovať na plný výkon.

Mazivá s nízkymi emisiami

Naše mazivá s nízkymi emisiami, nazývané tiež „Low SAPS“, obsahujú nízke množstvo sulfátového popola, fosforu a síry (Sulphated Ash, Phosphorus and Sulphur – SAPS). Látky SAPS obsiahnuté v tradičných mazivách môžu mať škodlivý vplyv na systémy post-treatment (následná úprava výfukových plynov), ktoré odstraňujú znečisťujúce emisie. Filtre pevných častíc (DPF) sú mimoriadne citlivé na látky SAPS. Technológia Low SAPS od TOTAL Lubrifiants obmedzuje vaše pôsobenie na životné prostredie tak, že optimalizuje výkon týchto čistiacich systémov. Naše mazivá Low SAPS sú súčasťou programu TOTAL EcoSolutions.

Filtre pevných častíc (DPF)

V posledných rokoch sa v automobilovom priemysle v sekcii výskumu a vývoja venuje neobvykle veľká pozornosť systémom pre následnú úpravu výfukových plynov. V súvislosti s tým uviedli výrobcovia automobilov na trh filtre pevných častíc. Tieto filtre, ktoré sú navrhnuté pre dieselové motory, pohlcujú nahromadené častice a spôsobia vstrek nafty, ktorý nakoniec nežiaduce častice spáli. To pre mazivá predstavuje novú výzvu a TOTAL jej úspešne čelí. Navrhli sme oleje, ktoré sú prispôsobené novým fyzikálnym a chemickým podmienkam systémov následnej úpravy výfukových plynov, ako sú filtre pevných častíc.

Výhody:

  • optimálny výkon systémov pre následnú úpravu výfukových plynov,
  • nižšie náklady na autoservis pre užívateľa,
  • vhodné na všetky typy použitia, vrátane najnáročnejších,
  • nová generácia mazív pre akékoľvek benzínové a naftové motory.