Skip to content

Biomazivá

Biomazivá skupiny TOTAL - tá najlepšia pre prácu v prírode

TOTAL Lubrifiants intenzívne vníma nutnosť ochrany životného prostredia a udržateľného rozvoja. Ako odpoveď na tieto výzvy sme vyvinuli biomazivá – kompletnú škálu špeciálnych olejov pre stroje a vozidlá, ktoré vyžadujú stratové mazanie, alebo ktoré môžu pre životné prostredie predstavovať priame riziko v situáciách, kedy výrobok uniká alebo dôjde k jeho náhodnému vyliatiu.

Biomazivá

Čo je biomazivo?

Termín „biomazivo“ označuje všetky druhy mazív, ktoré sa v prírode rýchlo rozkladajú a nie sú toxické pre človeka ani pre vodné prostredie. Ich základom môžu byť rastlinné oleje (napr. repkový olej) alebo syntetické estery vyrobené z modifikovaných recyklovaných olejov.

Hlavné výhody biomazív:

 • rýchla biologická odbúrateľnosť,
 • nízka toxicita,
 • ohľaduplnosť voči životnému prostrediu,
 • dobré mazacie vlastnosti,
 • vysoký index viskozity,
 • dlhšia životnosť zariadení.

Využitie

Biomazivá sa hodia všade tam, kde by mohlo byť ohrozené životné prostredie. 

 • Stratové mazanie (reťazové oleje do motorovej píly, oleje do dvojtaktných motorov, prostriedky a mazivá uvoľňujúce debnenie).
 • Tuky,  pri ktorých môže dôjsť k náhodnému úniku (hydraulické oleje, oleje pre motory, prevodovky, nápravy atď.).
 • Použitie biomazív sa odporúča najmä tam, kde je potrebné mať neustále na zreteli ochranu životného prostredia, napr. vo vodných, horských, poľnohospodárskych a lesných prostrediach alebo v hlbokých lomoch.

Biomazivá a čistá voda

Voda predstavuje výzvu: je s ňou spojené najväčšie množstvo zdrojov znečistenia na báze olejov. Jedným z príkladov sú stroje, ktoré pracujú na riekach a kanáloch (bagrovanie, stavebné práce na brehu atď.) a tiež samotné plavidlá, či už ide o profesionálne použitie (tlačné remorkéry, traulery atď.) alebo rekreačné účely (prívesné lodné motory, vodné skútre atď.). Z tohto hľadiska je potrebné brať do úvahy aj akékoľvek zariadenia prevádzkované na vode alebo blízko nej (vzdúvadlá, vodné elektrárne). 

TOTAL Lubrifiants ponúka kompletnú škálu biomazív vhodných pre tieto aktivity:

 • riečna a pobrežná kabotáž,
 • pobrežná a vnútrozemská navigácia,
 • rekreačné plavby,
 • vzdúvadlá a vodné elektrárne.

Biomazivá pre čisté životné prostredie

Stroje na zemné práce sa často používajú v prirodzenom prostredí na stavbách, v developerských projektoch, v kameňolomoch a v mestskej cestnej výstavbe. Pri týchto činnostiach môže dôjsť k náhodnému rozliatiu motorového, prevodového či hydraulického oleja, čo môže mať za následok znečistenie bezprostredného okolia. Nakoľko TOTAL berie ochranu prirodzeného prostredia vážne, ponúkame sortiment biomazív vhodných na tieto použitia:

 • ťažné stroje,
 • stavebné stroje,
 • zariadenia na zemné práce,
 • stroje na čistenie kanalizácie.

Biomazivá pre čisté hory 

Profesionáli pracujúci v horách majú permanentný záujem o zachovanie tamojšieho životného prostredia a udržanie horských oblastí v čistote. Aby vyhovel ich potrebám, dodáva TOTAL sortiment biomazív pre akékoľvek zariadenie, ktoré prichádza do styku s prirodzeným prostredím: lyžiarske vleky, snehové delá, snežné skútre, zariadenia na úpravu snehu a ďalšie stroje údržby. Táto škála zahŕňa prevodové a hydraulické oleje a tiež mazacie tuky a oleje do dvojtaktných motorov pre viacero druhov použitia:

 • údržba zjazdoviek,
 • lyžiarske vleky,
 • snežné skútre / terénne štvorkolky,
 • zariadenia na výrobu snehu.

Biomazivá pre čistú pôdu

V lesnom hospodárstve a v poľnohospodárstve sa mazivá používajú ako pre malé zariadenia (motorové píly, krovinorezy), tak aj pre stroje na ťažbu dreva (vyvážacie traktory, nakladače klátov), prípravu pôdy a zber úrody.

V prípade náhodného úniku sa stratové mazanie (pre motorové píly a dvojtaktné motory) či hydraulické a prevodové oleje môžu stať zdrojom znečistenia v prirodzenom prostredí lesa alebo farmy. TOTAL dodáva škálu biomazív, ktoré sú prispôsobené pre lesné a poľnohospodárske zariadenia:

 • práce v lese,
 • príprava pôdy,
 • poľnohospodárske zariadenia,
 • motorové píly, krovinorezy.