Skip to content

ANAC TRANSPORT

Diagnostický systém analýzy oleja ANAC pre optimálnu správu vozového parku

ANAC TRANSPORT je diagnostický systém vyvinutý špeciálne pre firemné vozidlá používané na diaľkové trasy založený na interpretácii údajov získaných z analýzy oleja. Súprava na analýzu oleja ANAC TRANSPORT umožňuje správcom vozového parku znížiť TOTAL náklady na vlastníctvo firemného vozového / strojového parku.

V porovnaní so súčasnými senzormi ponúka ANAC TRANSPORT úplnejšiu a presnejšiu analýzu, takže následné servisné práce môžu byť lepšie cielené, a teda aj lacnejšie.

Systém ANAC TRANSPORT je odporúčaný najmä pre:

 • Systematické sledovanie opotrebenia súčastí hnacej sústavy, ako sú motory, prevodovky a diferenciály v nákladných vozidlách a diaľkových autobusoch v medzinárodnej preprave osôb / tovaru.
 • Vyhodnotenie zostávajúcej úrovne výkonu maziva v nadväznosti na používanie vozidla.
 • Optimalizáciu maximálne povolených intervalov výmeny oleja OEM.
 • Prevenciu porúch
 • Predĺženie životnosti súčastí hnacej sústavy.
 • Kontrolu vplyvu zloženia oleja na životnosť zariadenia pre následnú úpravu.
 • Preventívnu údržbu, vďaka ktorej sa znižujú prevádzkové náklady na km, míľu alebo hodinu.
 • Fluel Economy Control a detekcia možného riedenia paliva znižuje spotrebu paliva.
 • Zhodnotenie zariadenia pri ďalšom predaji.

SLEDOVANÉ PARAMETRE

Mechanické opotrebenie:

 • Prvky opotrebenia: železo, olovo, meď, cín, chróm, hliník, nikel (ppmc)

Kontaminácia olejom:

 • Kremík (ppm), nespálené častice * (%), voda (%), chladiaca kvapalina * (prítomnosť), palivo * (%)

Vlastnosti maziva:

 • Kinematická viskozita (mm2/s) pri 100 °C * alebo 40 °C ***, oxidácia *, TBN **, sulfátovaný popol *

* pre motorové oleje
** pre motory na plyn
*** pre prevodové oleje

DIAGNOSTIKA A KOMENTÁRE

Reporty ANAC sú generované znalostnou databázou TOTAL ANAC na základe:

 • Databázy ANAC CAPS so záznamami spätnej väzby o úspešných intervenciách.
 • Diagnostických algoritmov TOTAL ANAC umožňujúcich kompenzáciu účinku doplnenia oleja vzhľadom na počet najazdených kilometrov, ktoré sa zameriavajú na skutočný stav opotrebenia komponentov.
 • Databázy TOTAL ANAC s referenčnými údajmi pre všetky aktuálne typy dielov, údaje sú stanovené na základe viac ako 7 miliónov uskutočnených analýz.

SPRÁVA ANAC DIAGNOSTIKY

Správa ANAC diagnostiky je zasielaná e-mailom, prípadne je možné ju nájsť na internete.