Skip to content

ANAC CITY

Diagnostický systém analýzy oleja ANAC pre optimálnu správu vozového parku

ANAC CITY je diagnostický systém vyvinutý špeciálne pre firemné vozidlá používané v mestskej prevádzke založený na interpretácii údajov získaných z analýzy oleja. Súprava na analýzu oleja ANAC CITY umožňuje správcom vozového parku znížiť TOTAL náklady na vlastníctvo firemného vozového / strojového parku.

V porovnaní so súčasnými senzormi ponúka ANAC CITY úplnejšiu a presnejšiu analýzu, takže následné servisné práce môžu byť lepšie cielené, a teda aj lacnejšie.

Systém ANAC CITY je odporúčaný najmä pre:

 • Systematické sledovanie opotrebenia súčastí hnacej sústavy, ako sú motory, prevodovky a diferenciály dodávkových vozidiel, smetiarskych vozidiel a mestských autobusov vybavených motormi na plyn (či inými) alebo fungujúce na špeciálne (bio) palivá.
 • Kontrolu zostávajúcich alkalických rezerv maziva pri používaní v náročných prevádzkových podmienkach pri nízkom počte najazdených kilometrov s veľkým zaťažením.
 • Kontrolu stavu mazív vo vozidlách v mestskej prevádzke a službách.
 • Prevenciu porúch a lepšie využívanie vozového parku.
 • Optimálne a bezpečné používanie súčastí hnacej sústavy.
 • Analýzou zloženia oleja a odporúčaním mazív dochádza k predĺženiu životnosti zariadenia pre následnú úpravu v najnovších motoroch Euro 6 (na vyžiadanie).
 • Preventívnu údržbu, vďaka ktorej sa znižujú prevádzkové náklady na km, míľu alebo hodinu.
 • Fluel Economy Control a detekcia možného riedenia paliva znižuje spotrebu paliva.
 • Zhodnotenie zariadenia pri ďalšom predaji.

SLEDOVANÉ PARAMETRE

Mechanické opotrebenie:

 • Prvky opotrebenia: železo, olovo, meď, cín, chróm, hliník, nikel (ppmc)

Kontaminácia olejom:

 • Kremík (ppm), nespálené častice * (%), voda (%), chladiaca kvapalina * (prítomnosť), palivo * (%)

Vlastnosti maziva:

 • Kinematická viskozita (mm2/s) pri 100 °C * alebo 40 °C ***, TBN *, oxidácia *, nitrácia **, sulfátovaný popol *

* pre motorové oleje
** pre motory na plyn
*** pre prevodové oleje

DIAGNOSTIKA A KOMENTÁRE

Reporty ANAC sú generované znalostnou databázou TOTAL ANAC na základe:

 • Databázy ANAC CAPS so záznamami spätnej väzby o úspešných intervenciách.
 • Algoritmov TOTAL ANAC umožňujúcich kompenzáciu účinku doplnenia oleja vzhľadom k náročným prevádzkovým podmienkam, ktoré sa zameriavajú na maximálnu životnosť komponentov.
 • Databázy TOTAL ANAC s referenčnými údajmi pre všetky aktuálne typy dielov, údaje sú stanovené na základe viac ako 7 miliónov uskutočnených analýz.

SPRÁVA ANAC DIAGNOSTIKY

Správa ANAC diagnostiky je zasielaná e-mailom, prípadne je možné ju nájsť na internete.