Skip to content

SKUPINA TOTAL

Total je jednou z najväčších olejárskych a plynárskych spoločností na svete so zastúpením vo viacej než 130 krajinách. Je tiež výrobcom chemikálií svetových kvalít. 

100 000 zamestnancov využíva svoje schopnosti a znalosti na prácu vo všetkých priemyslových oblastiach – hľadanie a spracovanie ropy a zemného plynu, rafinácia a marketing, nové zdroje energie, obchod a chémia – aby svetu dodali energiu dnes, ako aj v budúcnosti.

OBLÚBENÉ