Skupina TOTAL

Naše Skupina: svetový energetický hráč

Energia je základným predpokladom rozvoja každej krajiny a jej obyvateľov. Všade tam, kde je k dispozícii, je nositeľom dynamického rozvoja, ktorého dlhodobá udržateľnosť je podmienená neustálym zdokonaľovaním spôsobov využitia energetických zdrojov a zodpovedným prístupom. A práve tieto súvislosti ovplyvňujú aktivity spoločnosti Total. V súčasnosti má naša skupina zastúpenie v 130 krajinách a radí sa medzi najväčšie olejárske spoločnosti na svete, je hlavným hráčom z pohľadu ťažby a výroby plynu, rafinácie, petrochemickej výroby, rovnako ako v oblasti distribúcie pohonných látok a mazív. Okrem fosílnych palív sa zameriavame aj na vývoj alternatívnych zdrojov energie, ktoré rozširujú našu ponuku: dnes je to solárna energia, kde patríme k svetovým lídrom, zajtra to bude biomasa.

Committed to Better Energy

Záväzok „Za lepšiu energiu“ je pre nás viac, nie iba slogan. Tieto slová zhŕňajú naše spoločné ambície, sú základnou hodnotou, ktorá je súčasťou všetkých našich každodenných aktivít.

Čo znamená lepšia energia? Je to energia dostupná širšiemu okruhu spotrebiteľov, je čistejšia, spoľahlivejšia, inovatívna a efektívna.

Náš záväzok poskytovať lepšiu energiu sa každý deň premieta do konkrétnych opatrení a činností a motivuje nás hľadať čoraz lepšie riešenia. Globálne klimatické zmeny sú pre nás výzvou na vytváranie rôznorodej ponuky energetických zdrojov, ktorá prináša nižšiu emisnú záťaž CO₂ a vďaka ktorej dokážeme lepšie využiť energetický potenciál.

Committed to Better Energy, pre nás znamená tiež budovanie trvalej dôvery so všetkým zúčastnenými partnermi aj s našimi zamestnancami, ktorí prijali zlepšovanie ich pracovných schopností za svoje a neustále pracujú na svojom profesijnom raste.

 

COTOBEN

Za lepšiu energiu sa zasadzuje 100 000 našich zamestnancov

V januári 2014 prijala Skupina Total svoj nový firemný slogan „Committed to Better Energy“. Spolu s logom tvoria neoddeliteľnú súčasť firemnej identity a postupne ho uvádzame vo všetkých našich komunikačných materiáloch. je predmetom aj našej novej firemnej kampane.

Predstavuje ambiciózny záväzok a je prvým firemným sloganom, ktorý používame v takom rozsahu, dlhodobo a s podobným geografickým pokrytím. Stotožňujú sa s ním všetci naši zamestnanci a vyjadruje naše odhodlanie poskytnúť lepšiu energiu všetkým zúčastneným stranám.

 


 

Total je jednou z najväčších olejárskych a plynárskych spoločností na svete so zastúpením vo viacej než 130 krajinách. Je tiež výrobcom chemikálií svetových kvalít. 

100 000 zamestnancov využíva svoje schopnosti a znalosti na prácu vo všetkých priemyslových oblastiach – hľadanie a spracovanie ropy a zemného plynu, rafinácia a marketing, nové zdroje energie, obchod a chémia – aby svetu dodali energiu dnes, ako aj v budúcnosti.

Aktivity Skupiny TOTAL úplne pokrývajú všetky fázy ropného priemyslu:

 • ťažbu,
 • výrobu surovej ropy a zemného plynu,
 • prepravu,
 • rafináciu,
 • distribúciu,
 • predaj.

Sme prvou olejárskou spoločnosťou, ktorá skutočne kombinuje rafináciu a petrochémiu v rámci jednej organizácie so zameraním na najvyššiu možnú mieru integrácie výrobných závodov.

TOTAL

Skupina TOTAL v číslach:

  • Kapacita rafinácie firmy Total je 2,1 mil. barelov denne
  • Podiel v 20 rafinériách, 10 prevádzkuje Total
  • Obrat v chemikáliách (podiel mimo koncern): 19,5 mld. €
  • Kapacita petrochemickej výroby firmy TOTAL 19,7 mil. ton ročne
  • Patrí medzi 10 najväčších výrobcov polyetylénu, polypropylénu a polystyrénu
  • Hutchinson, Bostik, Atotech: tri inovatívne špeciálne chemické postupy

Skupina TOTAL priebežne inovuje svoju rozsiahlu produktovú radu a uvádza na trh nové produkty. Reaguje na trendy aj technické novinky a prispôsobuje svoje výrobky potrebám firiem. 

Pri všetkých svojich aktivitách dbá o bezpečnosť zamestnancov a zachovanie zdravého životného prostredia.

 
 
 
 
X

Tieto stránky používajú súbory cookie.

Pokračovaním prezerania týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytnúť vám optimálnu službu a individualizovaný obsah.

Viac informácií.